ضعف شهرداری ایذه در ساماندهی تاکسی ها

موضوع تاکسی و تاکسی دارن در شهرستان ایذه، مدت زیادی است که به دست فراموشی سپرده شده است. آن چیزی که در شرایط حاضر قابل بیان می باشد این است که به علت ضعف شهرداری ایذه در ساماندهی تاکسی داران سطح شهرستان، این قشر زحمت کش با چالش های زیادی رو به رو هستند. از طرف دیگر وضعیت موجود و تمرکز زیاد تاکسی ها در چند خیابان شهر و عدم وجود خطوط تعریف شده در خیابان های دیگر شهر، باعث نارضایتی شهروندان شده است. همان طور که بیان شد از سال ها قبل خطوط جدیدی برای تاکسی دارن تعریف نشده است و همچنان مسیرهای زیادی بدون هیچ گونه خط تاکسی در شهر مشاهده می شوند. اگر سری به چهار راه امام (ره) و میدان امام علی (ع) بزنید به طور مشخص شلوغی و راه بندان ناشی از تعداد زیاد تاکسی ها را احساس خواهید کرد. به هر حال این مثال کوچکی از مسائل و مشکلات شهرستان ایذه می باشد که بدلیل ضعف مدیریت در شهرداری ایذه بوجود آمده است. جای تعجب است که چرا باید این شهرستان با چنین مسائل پیش پا افتاده ای دست به گریبان باشد و قشرهای مختلف از این وضعیت متضرر شوند. به امید روزی که هر کس به وظایفی که بخاطر آنها حقوق دریافت می کند و نسبت به انجام آنها به جامعه تعهد داده است، عمل کند.

/ 0 نظر / 24 بازدید