توصیه هایی برای موفقیت در عرصه گردشگری

رعایت حقوق و برقراری امنیت جانی و مالی گردشگران خارجی

گسترش فرهنگ جهانگردی و گردشگری در کشور

بازاریابی و تبلیغات برای بهبود تصویر هر کشور در عرصه گردشگری

راه‌اندازی سایت‌های باستان‌شناسی و گردشگری در کشور

ارائه خدمات بانکی پیشرفته به جهانگردان

تبلیغات منظم و هماهنگ از سوی سازمان مربوطه و وزارت خارجه در دیگر کشورهای دنیا

تسریع در صدور روادید برای جهانگردان

پذیرش کارت اعتباری بین‌المللی

راه‌اندازی و تقویت شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیو و تلویزیونی افزایش تبلیغات برون مرزی

ضرورت حضور بخش خصوصی در صنعت گردشگری کشور

/ 0 نظر / 22 بازدید