در خوزستان جیره بندی آب نداریم!!! کذب یا واقعیت؟!

درد بزرگ وقتی است که وزیر نیرو بعد از جلسه روز گذشته هیات دولت (مورخ 14 تیر 1396) در جمع خبرنگاران ادعا می کند که ما در خوزستان به هیچ وجه جیره بندی آب نداریم!!!! اما این وزیر بی خبر، حتما نمی داند که در خوزستان شهرهایی مانند ایذه و دهدز و ... وجود دارند که سال هاست با جیره بندی آب، افت فشار و حتی نبود منابع کافی آب آشامیدنی رو به رو هستند! چرا باید یک وزیر از حال و روز شهرهایی با بیش از 200 هزار نفر جمعیت بی خبر باشد؟! این در حالی است که وضع در روستاها و بخش‏ های اطراف این شهرها به مراتب اسف بارتر است و مردم باید ساعت ها در انتظار تانکرهای آبرسانی باشند تا حداقل برای حفظ حیات خود، آبی اندک برای نوشیدن بدست آورند!

به هر حال نام این قصه را شما انتخاب کنید: نامت فرزند کارون باشد اما تشنه وصال با مادر خویش! از هر طرف زلال آبی آب در جوار تو باشد اما بی نصیب از هر گونه حق بهره مندی! زمین های آبادت را فدای سدسازی کرده باشی اما وجبی از زمین های تشنه ات از دریای خوابیده در پشت سد سیراب نگردند! دریاها را در دریاچه ی سدها از دست داده باشی اما همچنان حسرت پلی برای عبور روستاییان در دل داشته باشی!

می دانی بگذار حرفم را ساده بگویم: می ترسم فردا برای نجات فرزندان کارون از مرگ دیر باشد چون آنها امروز حالشان بسیار ناخوش است!

/ 0 نظر / 39 بازدید