آمدی برای ساختن و تلاش بیا

ضمن عرض تبریک به همه کسانی که به عنوان نمایندگان مردم شهرستان ایذه در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزیده شده اند؛ بر خود واجب می دانم که از آنها خواهش کنم که تمام تلاش خود را در این مدت چهارساله در جهت ایجاد تغییرات مثبت در شهرستان ایذه به کار گیرند. فراموش نکنیم که شهرستان ایذه نیاز به افرادی ندارد که کارهای روزانه را به شکل گذشته انجام دهند؛ بلکه در حال حاضر شهرستان ایذه نیاز به افرادی با جسارت، پر تلاش، دارای ایده های نو و محکم در مقابل سختی های پیش رو دارد. و باز هم فراموش نکنیم که شناسنامه ی همه این افراد منتخب با مهر تاریخ ممهور خواهد شد و وای به حال کسانی که مانند بعضی افراد در دوره های گذشته، مهری قرمز به معنای شرمساری در مقابل همشریان خود در لوح آنها زده شده باشد. به هر حال همه ما آماده کمک به منتخبان مردم هستیم و از آنها انتظار کار و تلاش برای همگان را داریم.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید