مقالات چاپ شده در مجلات خارجی و داخلی

تصمیم گرفتم تا مقالات چاپ شده از کارهای پژوهشی خودم را بر روی وبلاگ قرار دهم تا دوستانی که قصد استفاده از آنها را دارند بتوانند به راحتی و با یک کلیک بر روی لینک مربوط، به آنها دسترسی پیدا کنند. امیدوارم که مفید باشند. جا دارد از تمامی کسانی که در راه به ثمر رسیدن این کارهای پژوهشی به بنده کمک کردند خصوصاً از اساتید محترم خودم تشکر ویژه نمایم.

 

مقاله انگلیسی ISI چاپ شده در سال 2012 در Journal of Entomological and Acarological Research

http://www.pagepressjournals.org/index.php/jear/article/view/jear.2011.269

 

مقاله انگلیسی ISI چاپ شده در سال 2012 در Insects

http://www.mdpi.com/2075-4450/3/3/709

 

مقاله انگلیسی ISI چاپ شده در سال 2013 در Psyche

http://www.hindawi.com/journals/psyche/2013/865102/

 

مقاله انگلیسی ISI چاپ شده در سال 2013 در Journal of Plant Pathology and Microbiology

http://www.omicsonline.org/2157-7471/2157-7471-4-158.php?%2520aid=11077

 

مقاله فارسی علمی - پژوهشی چاپ شده در سال 1391 در نشریه حفاظت گیاهان

http://jm.um.ac.ir/index.php/jpp/article/view/13822

 

مقاله فارسی چاپ شده در فصلنامه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

http://www.ppjiau.com/fa/faslnameh_lr.php?lrid=130&rid=11

 

مقاله فارسی ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی کشاورزی پایدار در سال 1390

http://www.civilica.com/Paper-CAAMSA01-CAAMSA01_293.html

 

مقاله فارسی ارائه شده در بخش سخنرانی در دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC) در سال 1390

http://www.civilica.com/Paper-PESTMAN02-PESTMAN02_118.html

 

مقاله فارسی ارائه شده به صورت پوستر در بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران در سال 1391

http://up.toca.ir/images/tkapyfhqtmyu0f28t6f.jpg

 

مقاله فارسی ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال 1391

http://www.civilica.com/Paper-SADHE01-SADHE01_023.html 

مقاله فارسی ارائه شده به صورت سخنرانی در اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال 1391

http://www.civilica.com/Paper-SADHE01-SADHE01_307.html 

 

این موارد قطعاً حاصل تلاش های یک تیم بودند که در کنار هم و برای هدفی مشترک کار کرده اند و قطعاً نقش بنده کمترین بوده است. به امید روزهای بهتر برای پژوهشگران کشور

/ 0 نظر / 20 بازدید