چه می خواهیم؟

ارزش راه ما به چیست؟

یادمان هست آن روزهای سخت؟ یادمان هست پرواز کبوتران؟

من و تاریخم به معاصر رسیدیم

اینک آنچه بودم را قدر می دانم اما آنچه خواهم شد برایم ارجح تر است...

حیف است اگر ندانیم که در این راه ارزش چیست!

مردم این دیار شایسته بهترین اند...

قدر فرصت ها را بدانیم که ناگهان دیر خواهد شد...

/ 0 نظر / 31 بازدید