هشداری که باید جدی گرفته شود: میراث سرزمین مادری خویش را حفظ کنیم!

30 فروردین 1392 بود که با اعضای خانواده خود تصمیم گرفتیم برای صرف ناهار به منطقه کوهشور در اطراف شهرستان ایذه برویم. وقتی وارد منطقه مورد نظر شدیم با دیدن صحنه بریده شدن درختان بلوط، بسیار ناراحت شدم. آثار خسارت به خوبی نشان می دادند که این کار به تازگی و در سطح وسیع صورت گرفته است که عکس هایی از این تجاوز آشکار را برای شما در زیر قرار داده ام. نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که به هر قیمتی که شده باید جلوی این عمل از سوی هر کسی که می باشد گرفته شود. ناآگاهی یک نفر یا چند نفر نباید منجر به نابودی این درختان با ارزش شود. یادمان نرود که هیچ قیمتی را برای زیبایی و کارکرد این درختان در طبیعت نمی توان تعیین کرد. من اطلاع ندارم که آیا روستاهای موجود در آن منطقه گاز لوله کشی در اختیار دارند یا خیر؛ اما با توجه به فاصله نزدیکی که با شهر دارند و برخورداری از راه دسترسی، به هیچ وجه توجیه ندارد که این درختان توسط اهالی برای مصارف سوخت خانگی بریده شده باشند؛ چرا که به راحتی می شود نیاز آنها را از طریق کپسول های گاز بر طرف کرد.  گزینه محتمل بعدی بریده شدن این درختان توسط دامداران می باشد که به هیچ وجه نمی توان کار فرد یا افراد خاطی را توجیه کرد و آنها باید نیاز دام های خود را به طور اصولی رفع کنند. گزینه دیگر آسیب دیدن این درختان توسط گردشگران می باشد که برای جلوگیری از تکرار آن باید فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد و تیم های محافظتی در ایام تعطیل نسبت به مراقبت از این جنگل های با ارزش اقدام ورزند.

به هر حال هر کدام از گزینه های بالا که اتفاق افتاده باشد نتیجه کار آن سیمای زشتی  است که در تصاویر زیر مشاهده می کنید. بر من و شما واجب است که در صورت مواجه با چنین افرادی با آنها برخورد کرده و به دستگاه های مسئول اطلاع رسانی نماییم. سخن دیگر من در ارتباط با اداره منابع طبیعی شهرستان ایذه می باشد که نقش اصلی را در حفاظت از این منابع با ارزش دارد؛ قطعاً وقتی این اداره نسبت به اهالی روستاهای محروم از گاز لوله کشی و بدون راه دسترسی مناسب و حتی اهالی روستاهای برفگیر به جهت بریدن شاخه های درختان واکنش نشان می دهد؛ اینجا نیز عموم جامعه این انتظار را دارند که واکنش ها با شدت بیشتری صورت بگیرند.

 

در زیر تصاویر مربوط به این اتفاقات ناخوشایند را مشاهده می کنید

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
حاتم

متاسفانه تمام درختان کوه چیوه -منگشت -تنوش برای ذغال بریده و سوزانده شده و اگر همین روند ادامه پیدا کند طبیعت ودرختی باقی نمی ماند و منابع طیعی برای حفظ این درختان با ارزش کاری نمی کند فقط حرف می زند.................