همیشه راهی وجود دارد... پس زنده باد امید...

سید علی صالحی می گوید:

در ازدحامِ این همه ظلمت بی عصا

چراغ راهم را از من گرفته اند

اما من

دیوار به دیوار

از لمسِ معطرِ ماه

به سایه روشنِ خانه باز خواهم گشت

پس زنده باد امید.

 

اگر در لباس یک غریبه از شهرستان ایذه رد شوی و شناختی از این شهرستان نداشته باشی، شاید اولین چیزی که در ذهنت متبلور می شود این باشد که شهرستان ایذه از لحاظ برخورداری از زیرساخت های مناسب، در سطحی بسیار پایین قرار دارد و همچنین محرومیت شعار حک شده بر پیشانی آن است.

اما اگر زاده ی این شهرستان باشی یا از هویت، اصالت، فرهنگ‏ ها و قابلیت های آن باخبر باشی جور دیگری همه چیز را خواهی دید؛ شاید نگاه خیلی از ما همین باشد: شهرستان ایذه دریایی از استعداد ها و قابلیت ها است که به دلایلی مانند نبود خواست جمعی، ضعف سلسله وار مدیریتی، نگاه تبیعض آمیز مدیران بالا دستی و مهاجرت های افراد، هر روز نسبت به قبل خستگی و عدم نشاط را بیشتر در چهره آن می توان دید!

چرا اعتقاد داریم که جایگاه این شهرستان بالاتر از مرتبه ایست که در آن قرار دارد اما این اتفاق هرگز نمی افتد؟

مشکل کجاست؟

اگر من استعدادی در ورزش شنا نداشته باشم اما پدر و مادر من اصرار به یادگیری و موفقیت در این رشته را برای من داشته باشند آیا هرگز روزی به موفقیت های چشمگیر در این رشته دست خواهم یافت؟ قطعا پاسخ منفی است. پس جایی باید یک تصمیم مهم بگیرم و راه خود را با تفکر انتخاب نمایم.

شهرستان ایذه در سه بخش کشاورزی، گردشگری و ورزش می تواند قطبی مهم در کشور محسوب شود. اما ما هیچوقت نمی خواهیم موضوع را آن گونه که هست باور کنیم.

شهرستان ایذه یک گلخانه ی طبیعی است؛ البته گلخانه ای که آب ندارد!

شهرستان ایذه بهشت باستان شناسی و گردشگری است؛ اما در زیر خروارها فراموشی دفن شده است!

شهرستان ایذه در اوج محرومیت، قهرمان پرور است. اما افسوسِ من برای استعداد هایی که حتی فرصت شکوفا شدن را هم ندارد، چه رسد به اینکه میدانی برای خودنمایی آنها فراهم باشد.

شهرستان ایذه با تکیه بر این سه بخش می تواند همه ی آنچه را که هرگز نداشته است به دست آورد و صفحه ی سیاه محرومیت را از چهره خود کنار زند.

اما گفتن این مطالب راحت ترین کاری است که امکان دارد ولی عمل به آنها سخت تر از آن است که فکرش را می کنیم.

هر که هستیم و در هر جایگاهی که هستیم کاری کنیم که به سود پیشبرد این اهداف باشد و هرگز با کم کاری خود به مردم محروم اما با اصالت آن خیانت نکنیم...

/ 0 نظر / 26 بازدید