سخنان رئیس جهاد کشاورزی استان خوزستان

سخنان رئیس جهاد کشاورزی استان خوزستان از یک طرف نشان از ظرفیت بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال پایدار و امنیت غذای کشور دارد و از طرف دیگر نشان از نبود برنامه راهبردی برای توسعه چشمگیر بخش کشاورزی دارد

 

http://www.anreokh.com/newsDetail.aspx?codeNe=223

/ 0 نظر / 23 بازدید