فرصت زیادی نیست؛ می توان کارهای موثر انجام داد...

روی صحبت من با همه مسئولان شهرستان ایذه است. این شهرستان عقب ماندگی هایی دارد که با روند جاری امور، جبران نخواهند شد؛ برای ایجاد تغییرات موثر در این شهرستان، باید قدر دوران کوتاه مسئولیت خود را بدانید و با داشتن افکار نو، نظمی تازه ایجاد کنید.

عزیزان مسئول، مشکل ترافیک شهرستان قابل حل است، همانطور که مشکل دفع آب های سطحی قابل حل است و همانطور که مشکلاتی مانند سد معبر، کمبود پارک های محله ای و فضای سبز، نداشتن ترمینال مناسب، نبود معماری یکسان بناها، کمبود درآمد شهرداری، کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی، آسفالت نامناسب خیابان ها و ... قابل حل هستند.

کمی با خود خلوت کنید! فرصت ها اندک هستند!

/ 1 نظر / 26 بازدید
مرتضی نوروزی

سلام دکتر جان ممنون از مجاهدت امیدوارم روزهای خوب بیان زوتر