کشاورزی در ایران و چالش های آن

شاید زمان آن رسیده باشد که در کشور ما این پرسش مهم مطرح شود که سهم کشاورزی از توسعه پایدار کشور چه مقدار می باشد؟ آیا کشاورزی توانسته است در ایران به جایگاهی که شایستگی آن را دارد دست یابد یا به علت هایی این موضوع تحقق پیدا نکرده است؟ چگونه می توان با انجام کارهایی زیربنایی کشاورزی را در کشور توسعه بخشید و زمینه را برای تبدیل اقتصاد تک محور به اقتصادی پویا و متکی به کشاورزی فراهم کرد؟

روند موجود، چه چشم اندازی را در پیش روی کشاورزی کشور قرار می دهد؟ آیا ظرفیت ها موجود در این بخش به درستی مورد استفاده قرار می گیرند؟ مشکل کجاست؟ آیا تنها تفکر تزریق بودجه به کشاورزی کشور راهگشاست یا باید به چگونگی این کار نیز تفکر بیشتری داشت؟ آیا هنوز باید به کشاورزی و کشاورزان نگاهی سنتی داشت؟ آیا بدنه جهاد کشاورزی نیاز به تجدید قوا و تزریق نیروی جوانی ندارد؟ چه تعداد از قوانین مصوب در بخش کشاورزی به درستی اجرا می گردند و آیا برخورد مناسب با فارغ التحصیلان این بخش در درون بدنه خود جهاد کشاورزی صورت می گیرد؟

اینها پرسش هایی هستند که شاید تأمل در مورد آنها اندکی مفید باشد

/ 0 نظر / 22 بازدید